انواع کارت اعتباری کشیو


 1-  Unrechargeable Virtual Credit Card  ( کارت اعتباری ویرچوال غیر قابل شارژ )

این کارت از نوع کارت اعتباری ویزا بوده و غیر قابل شارژمجدد است است.
این بدین معناست که این کارت پس از اتمام مبلغ موجود در آن بطور اتوماتیک از بین میرود.
این سیستم باعث افزایش ظریب ایمنی پرداخت آنلاین میگردد.
این کارتها شامل تمام مشخصه های کارتهای اعتباری پلاسنتیکی یا فیزیکی هستند،
شامل :
شماره شانزده رقمی کارت + تاریخ انقضا expiry date 6 + کد امنیتی یا ccvc2 + بیلینگ آدرس billing address
قابل استفاده در بسیاری از سایتها
قابلیت استفاده در پی پال
محل صدور : ایالات متحده آمریکا.
قابلیت به نام شدن registration
حداقل مبلغ : 20 دلار آمریکا
حداکثر مبلغ : 500 دلار آمریکا

2 - Reloadable Virtual Credit Card         (کارت اعتباری ویرچوال قابل شارژ )

این کارتها از نوع ویزا کارت بوده
قابلیت شارژ به دفعات مختلف را دارا میباشد
کارنسی curency کارت بر اساس پوند انگلیس بوده - ولی توانائی پرداخت به هر ارز مختلفی را نیز دارد
دارای تمام ویژگیهای یک کارت اعتباری فیزیکی میباشد
که شامل :
شماره 16 رقمی کارت اعتباری + تاریخ انقضاء + کد امنیتی یا cvc2 + بیلینگ آدرس Billing address
قابلیت شارژ تا 1000 پوند که حدود 2000 دلار است
غیر قابل استفاده در پی پال
قابلیت خرید گسترده.

/ 0 نظر / 11 بازدید